The Prophet, peace be upon him, said: “The best charity is giving water to drink.” (Ahmad)

Sa’d ibn ‘Ubada, må Allah være veltilfreds med ham, sagde engang til Allahs Sendebud ﷺ: »Min mors sjæl afgik pludseligt, og havde hun været i stand til at tale, ville hun have givet almisse. Vil det bringe hende nytte, hvis jeg gjorde det på hendes vegne?« »Ja!«, svarede han. Derpå gravede han en brønd (som folk kunne tage vand fra) og sagde: »Dette er på vegne af Sa’ds moder.« - Abu Dawood

Alle har selvfølgelig mulighed for at få deres helt egen pumpe med et skilt:

En lille håndpumpe: 1.850kr
En mellem håndpumpe: 4.650kr
En stor håndpumpe: 30.000kr

Bestil din håndpumpe her:

https://mqi.selz.com/categories/vand-til-alle